Firma AMBRE prowadzi działalność z zakresie gospodarki odpadami, a przede wszystkim odbiorem i utylizacją odpadów.

Prowadzimy racjonalny odbiór odpadów przemysłowych oraz zajmujemy się ich przetwarzaniem, w tym odzyskiem energetycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i ustawy o gospodarce odpadami.  Naszą ofertę kierujemy do wytwórców odpadów przemysłowych, czyli odpadów powstałych w procesie produkcji.

Na uwagę zasługuje fakt, iż zbierane przez nas odpady przemysłowe są automatycznie przetwarzane w celu odzysku energetycznego. 

Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego, nasza firma uruchomiła przerób odpadów na paliwa alternatywne, czyli przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.

Nasze paliwo produkowane jest z odpadów poprodukcyjnych innych niż niebezpieczne i posiada wysoko energetyczne parametry, co jest regularnie potwierdzane przez laboratoria naszych kontrahentów.

Odbiorcami naszego paliwa są przede wszystkim cementownie w ramach procesu odzysku energii.

Brak dokumentów do wyświetlenia.

 


Template thumb_tpl is not found!
Template thumb_tpl is not found!
Template thumb_tpl is not found!
Template thumb_tpl is not found!
Template pagination_tpl is not found!
Template tpl is not found!

 


Siedziba firmy:

ul. SW. WINCENTEGO, nr 110/78,

03-291 WARSZAWA

 

Godziny pracy Pon.-Pt. : 8-16

 

 

tel: +48 698 299 005

e-mail: biuro@ambre.com.pl

 

Numer KRS: 0000554002